فیس بوک رادیو سپهر

تاریخ شمسی :
سه شنبه - ۲۸ شهریور - ۱۳۹۶
تاریخ قمری :
الثلاثاء / 28 ذو الحجة / 1438
تاریخ میلادی :
Sep 19 2017
ساعت :
کتاب پیر پرنیان اندیش

کتاب پیر پرنیان اندیش (7)

کتاب پیر پرنیان اندیش نوشته مشترک آقای میلاد عظیمی و خانم عاطفه طیه در خصوص گفتگو با آقای هوشنگ ابتهاج و خاطات ایشان بویژه درباره شهریار. این کتاب توسط آقای ناصر زراعتی برای شما عزیزان روخوانی می شود.

در این برنامه آقای ناصر زراعتی به روخوانی قسمت هفتم کتاب پیر پرنیان اندیش نوشته میلاد عظیمی و عاطفه طیه که در ارتباط با گفتگو با هوشنگ ابتهاج و خاطرات ایشان بویژه درباره شهریار می باشد می پردازند. این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ تهیه شده است.…
در این برنامه آقای ناصر زراعتی به روخوانی قسمت ششم کتاب پیر پرنیان اندیش نوشته میلاد عظیمی و عاطفه طیه که در ارتباط با گفتگو با هوشنگ ابتهاج و خاطرات ایشان بویژه درباره شهریار می باشد می پردازند. این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ تهیه شده است.…
در این برنامه آقای ناصر زراعتی به روخوانی قسمت پنجم کتاب پیر پرنیان اندیش نوشته میلاد عظیمی و عاطفه طیه که در ارتباط با گفتگو با هوشنگ ابتهاج و خاطرات ایشان بویژه درباره شهریار می باشد می پردازند. این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ تهیه شده است.…
در این برنامه آقای ناصر زراعتی به روخوانی قسمت چهارم کتاب پیر پرنیان اندیش نوشته میلاد عظیمی و عاطفه طیه که در ارتباط با گفتگو با هوشنگ ابتهاج و خاطرات ایشان بویژه درباره شهریار می باشد می پردازند. این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ تهیه شده است.…
در این برنامه آقای ناصر زراعتی به روخوانی قسمت سوم کتاب پیر پرنیان اندیش نوشته میلاد عظیمی و عاطفه طیه که در ارتباط با گفتگو با هوشنگ ابتهاج و خاطرات ایشان بویژه درباره شهریار می باشد می پردازند. این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ تهیه شده است.…
در این برنامه آقای ناصر زراعتی به روخوانی قسمت دوم کتاب پیر پرنیان اندیش نوشته میلاد عظیمی و عاطفه طیه که در ارتباط با گفتگو با هوشنگ ابتهاج و خاطرات ایشان بویژه درباره شهریار می باشد می پردازند. این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ تهیه شده است.…
در این برنامه آقای ناصر زراعتی به روخوانی قسمت اول کتاب پیر پرنیان اندیش نوشته میلاد عظیمی و عاطفه طیه که در ارتباط با گفتگو با هوشنگ ابتهاج و خاطرات ایشان بویژه درباره شهریار می باشد می پردازند. این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ تهیه شده است.…
Go to top